Испанската национална асоциация на производителите на капиталови стоки (SERCOBE) и БААИ преговарят за подписване на договор за строителството на 300 мегавата вятърен парк до град Перник. БААИ се ангажира да изпълнява функциите на инженерингова компания за подбор и контрол на изпълнението на строителството. Също така, чрез посредничеството на БААИ, беше осигурен достъп до финансови ресурси в Швейцария за предварително изкупуване на електроенергията, произведена от този парк.