Администрирането на въпроси с отрицателно въздействие върху околната среда (IEE) от категорията на незадължителните задачи става задължително. В много случаи размерът на необходимата такса за IEE може значително да повлияе на производствените разходи; отказът за деклариране на отпадъци заплашва с глоби с нарастващи коефициенти. Възможно е да се намали или избегне плащането на IEE, ако генерираните отпадъци се използват в предприятието или се преработват в продукти.

Предлагаме Ви решение по отношение на преработката на промишлени отпадъци в горивен газ, който може да се използва за производство на електрическа и/или топлинна енергия за собствените нужди на компанията. Като суровина могат да се използват отпадъците от дървообработването и рециклирането на отпадъчна хартия. За преработка на отпадъци се използва високотемпературна пиролизна газификация (UVAP) от нашия дизайн. Съоръжението UVAP също така произвежда пиролизен кокс, който в най-простия случай се обработва като изкуствена почва и се използва за изграждане на пътища или запълване на обекти. Пиролизният кокс може също да бъде брикетиран и използван като твърдо гориво, включително в производството на цимент и в металургията, или преработен в адсорбент (активен въглен) в допълнителен модул за активиране. Активният въглен е продукт с висока добавена стойност, който е търсен в различни индустрии за пречистване на отпадни води и димни газове.

Моделната гама агрегати е предназначена да обработва от 10 до 30 тона на ден органични отпадъци по сухо тегло. При по-голямо количество отпадъци, капацитетът за преработка ще се увеличи чрез инсталиране на допълнителни UVAP системи.