Компанията Svarog основана през 1994г и към момента световен е лидер в разработването на технологии в областта на пречистването и дезинфекцията на вода. Нейната дейност е насочена към решаване на проблемите на пречистването на водите в околната среда от патогенни микроорганизми, разтворени нефтопродукти и промишлени и битови отпадъчни води.
Дизайнерското бюро на компанията непрекъснато работи върху подобряването на съществуващите технологии и внедряването на най-новите разработки в производството. В резултат „Сварог“ е собственик на търговската марка „Лазур“ и произвежда под тази марка инсталации за дезинфекция на битова и промишлена вода с капацитет от 500 литра / ч до 1000 м3 / ч и станции с модулен дизайн с капацитет от 100 до 10 000 m3 /h
Отличителни черти на технологията “Лазур”
“Лазур” е най-новата технология за дезинфекция на питейна вода, битови, промишлени и отпадъчни води. Тя е създадена на базата на конверсионни разработки, използващи ултравиолетови, ултразвукови и акустични вибрации за пълното инактивиране (унищожаване) на патогенната микрофлора. Всички тези физически процеси действат едновременно в бактерицидната единица Лазур-М.

  1. Разликата между ултравиолетовата обработка на водата, използвана в технологията “Лазур” е използването както на къси вълни (253,7 nm), така и на вакуумни ултравиолетови лъчи (185 nm), което позволява почти пълна дезинфекция (до 99,9999%) и унищожаване на бактерии и вируси в количество, недостъпно за традиционните технологии, използващи по-дълги дължини на вълните на ултравиолетовия спектър и озоново окисление, чиято енергийна интензивност е 3-4 пъти по-висока.
  2. Бактерицидните инсталации от серията „Лазур“ не подлежат на биообрастяне и соларизация.
  3. При едновременното прилагане на ултравиолетово лъчение, ултразвук и акустични вибрации върху водната среда се образуват мощни окислители, равномерно разпределени в третирания обем, което позволява да се повиши ефективността на бактерицидната инсталация 103 пъти и напълно унищожава (пълно фотохимично окисление) всякакви микроорганизми (включително спори), вируси и протозои в концентрации до 106 единици/л.
  4. Енергийните разходи за дезинфекция на отпадъчни води не надвишават 0,02 kWh/m3.
    Предложената технология е използвана в промишлени и селскостопански съоръжения, пречиствателни станции, водни пречиствателни станции, резервоари и плувни басейни в Русия, Великобритания, Нова Зеландия, Австралия, Южна Африка, Ангола, Сингапур и Южна Корея през последните 8 години.
    Всички бактерицидни инсталации от серията „Лазур“ са екологично безопасни и сертифицирани за спори, вируси, протозои и бактерии (до 106 единици/л).