Производство и монтаж на осветителни тела и системи; проектиране и изработка на електроинсталации, производство на електронна и радиоапаратура; внос и износ на стоки; търговия в страната и чужбина; импресарска дейност.

Официална страница: www.prisma.bg