„Промишлена енергетика – Варна“ АД е създадена през 1978г. със заповед на министерство на енергетиката като самостоятелно предприятие в състава на НПК – Промишлена енергетика София. От 1 януари 1990г. предприятието е преобразувано от самостоятелна държавна фирма, която през 1996г. е приватизирана в частно акционерно дружество с наименование „Промишлена Енергетика- Варна“АД.

Основната дейност на “Промишлена Енергетика – Варна” АД обхваща производството на парни и водогрейни котли на течно, газово и твърдо гориво в т.ч. биомаса, на ел.енергия и различни комбинации между тях. Предлага маслоподгревателни котли, генератори за горещ въздух, промишлени бойлери, резервоари за въздух, вода и горива, спомагателно оборудване за котли и др.

“Промишлена Енергетика – Варна” АД извършва монтаж и ремонт на котли, отоплителни инсталации, технически тръбопроводи, промишлени газови инсталации, пуск, настройка и сервизно обслужване на горелки на течно и газово гориво.

Официална страница: www.pe-vn.com