Аероенергопром разработи и произвежда уникално индустриално оборудване за
отстраняване на сяра и парафин от мазут. Аероенергопром използваме нетермичен крекинг, за
да увеличим съдържанието на леки дестилатни фракции на дизелово гориво, както и да
намалим вискозитета и съдържанието на серни съединения. Технологията не използва
водород!
„Сърцето” на инсталацията е електрохимичен нетермичен крекинг реактор, който
представлява цилиндричен вертикален апарат с устройства за: вход на суровина, изход на
катализатор, контролно сигнално устройство „сух старт”, сензори за първичен контрол на
процеса – температура и налягане, както и катализатори на химически процеси, инсталирани в
корпуса на реактора, за намаляванетo на вискозитета и съдържанието на серни съединения.
Основните потребители на тази система са пристанищни, заводски и ТЕЦови ГСМ паркове.
Комплексът може да произвежда серия от корабни и котелни горива с определени параметри
от сернист и високосернист мазут. Използването на тази технология позволява:

 • Значително увеличаване на добива на леки нефтопродукти (дизелови фракции и
  средни дестилати);
 • Бързо организиране на производството на място на котелно или корабно гориво с
  нисък вискозитет и ниско съдържание на сяра за енергийни и транспортни цели .
  Също така разработихме и уникален промишлен високопроизводителен комплекс за
  производство на екологично чисто корабно гориво от тежък мазут. Полученото гориво е с
  подобрени енергийни характеристики, дълъг срок на годност и е подходящо за използване в
  корабни двигатели.