Работни Теми

Инсталация за преработка на отработени газове (CO и CO2) в метан (CH4)

Енергиен холдинг "ГрандПрестиж" предлага на вашето внимание най-новите разработки в областта на използването на отпадни...

Технология за предварителна обработка и сушене на възобновяема растителна биомаса, селскостопански отпадъци и отпадъци с високо съдържание на влага по метода на парна експлозия

Биотехнологичната обработка на дървесни и селскостопански отпадъци дава възможност за получаване на различни полезни продукти:...

Технология за повишаване на енергийната ефективност на топлотехнически съоръжения

Технологията включва: нанокавитанти за почистване, чрез еднократно промиване на: отоплително оборудване (котли, водоподгреватели и други);...

ТЕРМОПАНЕЛИ (ЛЪЧИСТИ ПАНЕЛИ)

Лъчистият панел се състои от стоманен лъчист екран с пресовани в него галванизирани стоманени тръби...

Механично пречистване на вода

United Waters International AG (UWI) е със седалище в Цуг, Швейцария с дъщерни дружества в...

Пречистване и дезинфекция на вода посредством ултравиолетови лъчи, ултразвук и акустични вибрации

Компанията Svarog основана през 1994г и към момента световен е лидер в разработването на технологии...

Промишлена система за премахване на сяра и парафини от мазута и производство на екологично чисто корабно гориво

Аероенергопром разработи и произвежда уникално индустриално оборудване за отстраняване на сяра и парафин от мазут...

Иновационни решения и продукти областта на ВЕИ, Електрозадвижването и Съхранението на електроенергия

Hopewind Electric Co., Ltd. е фокусирана върху проучването, производството, продажбите и обслужването на продукти за...

Динамична симулация

LLC "Лаборатория за интелигентни решения", която има повече от 25 години успешен опит в разработването...

Енергоспестяващ, електроден котел за отопление „ION“

Котел за отопление "ION" може да работи с обикновена вода и не изисква скъпи топлоносители...

Търговия с емисии

Бизнес линии.   Извършване на следните работи/услуги: Инвентаризация на източниците на емисии на ПГ, изготвяне...

Технология PRINEM!

В ерата на електрическите автомобили целият свят чакаше нова глобална технология. Запознайте се с иновативната...

Терминални технологии

ГК "Терминальные Технологии"е единственият руски разработчик и производител на POS- терминали за вендинг и валидатори...

Виртуални централи и кол центрове

IT-spark разработва виртуални централи и кол центрове от 2009 г. Предимствата на разработената от нашата...

Арменският научно-изследователски институт за експлоатация на атомни електроцентрали. „АРМАТОМ“

Арменският научно-изследователски институт за експлоатация на атомни електроцентрали (CJSC NII "ARMATOM" - бивш клон на...

Малки ВЕЦ

Global Hydro Energy GmbH (GHE) е една от водещите световни компании в хидроенергийните технологични решения...

Дезинфекция в индустриалното птицевъдство

Индустриалното птицевъдство е неразривно свързано с биологичната защита срещу инфекции. «НПК «БИОЭКОПРОМ», Москва, член на...

Технология за биологична защита на зърното от плесени и токсинообразуваща микрофлора

Компанията «НПК «БИОЭКОПРОМ», съвместно с Руския изследователски институт по зърнопроизводство, разработи и предлага комплексна технология...

Покриване и повторно покриване с полимер (Тефлон)

Фин Коутинг Системс ООД има над 30 години опит в покриване и повторно покриване с...

Парни компресори

Парните компресори Spilling се използват навсякъде, където трябва да се генерира пара с по-високо налягане...

Технология за безтраншеен ремонт на тръбопроводи.

Ремонтът на тръбопроводи по традиционните методи е доста трудоемък и скъп. Ето защо безизкопните технологии...

Металургия

Групата компании ЕМК задоволява нуждата от метални изделия, произведени по стандартите DIN, EN, ASTM Готови...

Адаптивна Енергоспестяваща Система ИКОНОМИЯ на АКТИВНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ до 30%

ОТНОСНО ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕТО Спестяването на енергия е ключов проблем както за отделно предприятие, за държава, така...

Преработката на промишлени отпадъци в горивен газ

Администрирането на въпроси с отрицателно въздействие върху околната среда (IEE) от категорията на незадължителните задачи...

Асинхронни двигатели и Трифазни асинхронни генератори.

Компанията „ABM Сервис“ в лицето на своя директор Андрей Морозов след подаване на тръжни документи...

Станция за дезодориране и дезинфекция на озон AirTech ST5500

Компанията "Nano Powder Factory sro" (Прага, Чехия) се занимава с изследователска дейност в областта на...