„Ремотерм” ЕООД е официален представител на фирма Castolin+Eutectic – Международен Институт по заваряване – световен лидер в продуктите и технологиите по заваряване.

„Ремотерм” ЕООД предлага най-добрите материали, технологии и съоръжения за възстановяване чрез заваряване, наваряване, спояване и превантивно наваряване на нови изделия. „Ремотерм“ ЕООД е основана през 1999г.

Официална страница: www.remoterm.com