CS Digital Solutions Ltd (София, България) е създадена през 2018 г. като част от групата CS компании като експертен център в областта на дигиталната трансформация на индустриални фирми, публични и частни организации. Компанията има широки компетенции в разработването на различни софтуер и решения в три основни области:

  1. Решения за виртуална и добавена реалност (VR, AR)
  2. Решения в сферата Industrial Internet of Things (IIoT)
  3. Разработване на приложен софтуер за различни цели

Компанията разполага с персонал от специалисти на ниво „експерт“ в различни области на софтуерното развитие, както и технолози, които умеят компетентно и точно навреме да решават задачите по разработване на софтуерни продукти с всякаква сложност. В допълнение, компанията има значителен практически опит в изпълнението на сложни ИТ проекти, например:

– Създаване на оперативен симулатор за превключване в среда на виртуална реалност за персонал на електроцентрали на голям нефтохимически комплекс от групата компании Sibur (Русия)

– Създаване на прототипен асистент за приложение в среда с добавена реалност за промишлено сглобяване на електрически и телекомуникационни електрически шкафове на базата на съществуващото производство на завода Оскар-Ел (България)

– Внедряване на прототипи и търговски продукти в областта на виртуалните презентации и турове за различни клиенти в областта на образованието и науката.

Официална страница: www.csdigitalsolutions.eu