„Солери“ ООД проектира и изгражда соларни термални системи и фотоволтаични системи. Изпълнява целия процес – пред-проектно проучване, проектиране, механично укрепване, хидравлично и електрическо свързване, пуск, настройка и въвеждане в експлоатация. Всичко до ключ. Изгражда хибридни системи комбинация между възобновяеми и конвенционални енергийни източници.

Системите на „Солери“ ООД са различни по мащаб – започват с мощност 1 киловат и достигат стотици киловати. Компанията винаги се съобразява с нуждите на клиента и с ефективността на изградената система. Има опит с домашни системи, системи за индустрията, спортни комплекси и големи системи за рехабилитационни центрове. Работи със слънчеви колектори и панели висок клас, което обуславя надеждна работа и дълъг живот на системата.

Целта на „Солери“ ООД е максимално усвояване и оползотворяване на слънчевата енергия. Проектите на компанията се разпростират извън границите на България – усвоява се слънчева енергия там, където има условия за това. Цели се дълъг живот на системите и бърза възвращаемост на инвестициите.

Експертите в компанията имат десетилетен опит в електроенергетиката и топлоенергетиката, което е предпоставка за разбиране на процесите и внедряване на слънчеви енергийни системи там, където биха били най-ефективни.

Официална страница: www.solery.eu