Лъчистият панел се състои от стоманен лъчист екран с пресовани в него галванизирани стоманени тръби, през които се движи нагрятата вода, и топлоизолация, която е положена отгоре (вътре) в екрана, за да се намалят топлинните загуби посредством конвекция.
Основни разлики от традиционните системи за отопление:

 • Дискретен монтаж под тавана.
 • Осигурява високи хигиенни стандарти.
 • Може да работи с всякакъв източник на топлина: Топлофикационна система, водогреен котел на всякакъв вид гориво, алтернативни нискотемпературни източници на топлина.
 • Гарантирана пожарна безопасност.
 • Една система която осигурява отопление и охлаждане, намалявайки консумацията на енергия.
 • Спестява до 52% от разходите за отопление годишно

Приложение:

 • Производствени цехове
 • Търговски центрове
 • Животновъдни комплекси
 • Оpen-space офиси
 • Автосервизи
 • Складове и хангари
 • Изложбени зали, Панаирни центрове
 • Ресторанти, кафета, барове
 • Спортни обекти