Ремонтът на тръбопроводи по традиционните методи е доста трудоемък и скъп. Ето защо безизкопните технологии (ремедиация) за възстановяване на тръбопроводи за различни цели са най-ефективното решение на този проблем. Това е модерен, рентабилен метод за ремонт на мрежи за топлоснабдяване/вода/газ, който елиминира разходите за земни работи, и впоследствие за възстановяване (възстановяване на асфалтова настилка и подобряване на изкопаните площи). Тази технология не изисква наличието и използването на голяма земекопна техника и голям брой работници и специалисти. Всичко по-горе спестява бюджета, а също така пешеходците и шофьорите могат свободно да се движат по обичайните си маршрути.