Заедно с партньорски фирми от Турция /ERALP/, България и Русия, Българска асоциация в атомната индустрия организира участието в търг за доставка и монтаж на пет броя временни котелни за атомната станция в Турция.