“УЕЛД КОМЕРС ООД извършва предприемаческа, консултантска, инженерингова и супервайзорска дейност в областта на заваряването и металните конструкции, проектиране и производство на метални конструкции, съоръжения и машини, ремонтно-възстановително заваряване и наваряване, внос, износ, научно-технически изследвания и др.

Официална страница: weld-commerce.com