БААИ намира и организира участие в два крупни търга за атомната станция в Козлодуй, съвместно с руски компании, които носят основното техническо ноу-хау и необходимите гаранции за участие в търговете на обща стойност 80 млн. лв.