БААИ и руската асоциация АСКАО се споразумяха за участието на фирма Балканско Ехо ЕООД в тръжни процедури за доставка на телфери за АЕЦ Бангладеш.