„Хоризонт-Иванов“ ЕООД развива пригодени за нуждите на своите клиенти имоти в България. Поема пълната отговорност от проектиране до предаване на сградата във вид, готов за експлоатация. Предлага извънбалансови и балансови възможности за финансиране на проекти. Всеки проект стартира с отчитане и залагане на специфичността на клиeнтската логистика, свързаните с индустриалния процес на изграждане нужди и стратегии за постигане на по-пълното им задоволяване.

Основният предмет на дейност на фирмата е изграждане и реконструкция на индустриални и търговски сгради. Главният офис на компанията е в Плевен, а филиалът е разположен в София. „Хоризонт-Иванов“ ЕООД разполага с опитен технически персонал и работници. Понастоящем за фирмата в тази сфера на дейност са заети около 300 души персонал.

„Хоризонт-Иванов“ ЕООД има зад гърба си завършен завиден списък от проекти като Главен изпълнител съобразно изискванията на клиентите. Сред клиентите на компанията са Тишман (София Еърпорт Център), БИЛЛА, MЕТРО Кеш & Кери, ХИТ, ПРАКТИКЕР, СОФАРМА, MЕДИКА, Екофарм, КЕРОС и много други. „Хоризонт-Иванов“ ЕООД предлага на своите клиенти услугата Пълен Инженеринг по отношение на изпълнението на техните проекти, Проектиране & Изграждане, подизпълнителска дейност, инвестиции в изграждане на проекти съобразно потребностите на клиента.

Официална страница: www.horizontivanov.com