ЧЛЕНОВЕ

АЕП ИНЖЕНЕРИНГ

АЕП ИНЖЕНЕРИНГ

От 2014 г.АЕП ИНЖЕНЕРИНГ (бивш Завод АЕРОЕНЕРГОПРОМ) е лидер в сферата на инженеринговите и технологични услуги свързани с преработка и утилизация на различни видове отпадъци. Компанията участва както в разработването на проекти, така и в тяхното управление. Гордеем...

повече информация
БИЛО ЕООД

БИЛО ЕООД

БИЛО ЕООД е създадена през 1993г и е фирма в сферата на строителството. БИЛО ЕООД е фирма за цялостно интериорно проектиране и изработване на офисно, банково, хотелско, търговско и домашно обзавеждане. Оригиналните дизайнерски решения, висококачествените съвременни...

повече информация
„НИК-Инженеринг”  ЕООД

„НИК-Инженеринг” ЕООД

"НИК-Инженеринг” ЕООД е основано през 1999 г Дружеството изпълнява строежи от високото строителство и транспортната инфраструктура. Дружеството е член на Камарата на строителите в България и е вписано от нея в Централния професионален регистър на строителя. Официална...

повече информация
WELD HIM PRO LTD.

WELD HIM PRO LTD.

“Основни дейности строително-монтажни работи и заваръчни услуги. Изпълнение на СМР проекти на територията на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД, гр. Бургас. Специалисти на компанията са участвали в строителни и ремонтни процеси на различни рафинерии и газопреносни дружества...

повече информация
УЕЛД КОМЕРС ООД

УЕЛД КОМЕРС ООД

“УЕЛД КОМЕРС ООД извършва предприемаческа, консултантска, инженерингова и супервайзорска дейност в областта на заваряването и металните конструкции, проектиране и производство на метални конструкции, съоръжения и машини, ремонтно-възстановително заваряване и...

повече информация
ИСЕ ЕНЕРДЖИ ЕООД

ИСЕ ЕНЕРДЖИ ЕООД

Управител: Александър Воденичаров Предмет на дейност: Проектиране, доставка изграждане и поддръжка на: 1. Оборудване и инсталации за отпление, охлаждане, климатизация, вентилация, производство на пара или електрическа енергия от изкопаеми или възобновяеми енергийни...

повече информация
Инотех-ЕС

Инотех-ЕС

“Инотех-ЕС" е компания, която специализира в КОМПЛЕКСНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРОБЛЕМИТЕ С КАЧЕСТВОТО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА В ПРОМИШЛЕНИ СИСТЕМИ като предлага нова адаптивна енергоспестяваща система и предоставя решение за намаляване на потреблението на енергия в индустриалните...

повече информация
АРАМЕТ ТРЕЙД ЕООД

АРАМЕТ ТРЕЙД ЕООД

“АРАМЕТ ТРЕЙД ЕООД е търговско инженерингово дружество с предмет на дейност: доставка, монтаж, инсталиране и въвеждане в експлоатация, гаранционен и следгаранционен сервиз на машини за металообработване. “АРАМЕТ ТРЕЙД ЕООД осигурява сертифициран гаранционен и извън...

повече информация
ПРИЗМА ПРОДЖЕКТ ЕООД

ПРИЗМА ПРОДЖЕКТ ЕООД

Производство и монтаж на осветителни тела и системи; проектиране и изработка на електроинсталации, производство на електронна и радиоапаратура; внос и износ на стоки; търговия в страната и чужбина; импресарска дейност. Официална страница:...

повече информация