СИ ЕС ДИДЖИТЪЛ САЛЮШЪНС ООД

СИ ЕС ДИДЖИТЪЛ САЛЮШЪНС ООД

CS Digital Solutions Ltd (София, България) е създадена през 2018 г. като част от групата CS компании като експертен център в областта на дигиталната трансформация на индустриални фирми, публични и частни организации. Компанията има широки компетенции в разработването...
ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ ООД

ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ ООД

„Елекролукс – Табаков и синове“ ООД е семейна компания, създадена през 2003 г. като пряк наследник на ЕТ „Никола Табаков – Електролукс“, чийто предмет на дейност в сферата на електро услугите стартира в далечната 1991 г. Основателят ѝ, г-н Никола Табаков,...
ЕНЕРГОИМПОРТ-ЕКСПОРТ ООД

ЕНЕРГОИМПОРТ-ЕКСПОРТ ООД

„Енергоимпорт-експорт“ ООД е дружество, основано през 1996г. в гр. Стара Загора. Компанията има успешно реализирани проекти в електроцентралите от комплекс Марица Изток, „Мини Марица Изток“ ЕАД“, „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и всички по-големи промишлени предприятия в страната....
КОНТРОЛТЕСТ ООД

КОНТРОЛТЕСТ ООД

„Контролтест” ООД е основана през 1995 г. Тя е добре позната на Българския и международен пазар с изпълняваните услуги в областта на разрушаващият и безразрушителен контрол на качеството за продукти, материали и съоръжения, диагностика и контрол на електрически уредби...
ХОРИЗОНТ-ИВАНОВ ЕООД

ХОРИЗОНТ-ИВАНОВ ЕООД

„Хоризонт-Иванов“ ЕООД развива пригодени за нуждите на своите клиенти имоти в България. Поема пълната отговорност от проектиране до предаване на сградата във вид, готов за експлоатация. Предлага извънбалансови и балансови възможности за финансиране на проекти. Всеки...
СОЛЕРИ ООД

СОЛЕРИ ООД

„Солери“ ООД проектира и изгражда соларни термални системи и фотоволтаични системи. Изпълнява целия процес – пред-проектно проучване, проектиране, механично укрепване, хидравлично и електрическо свързване, пуск, настройка и въвеждане в експлоатация. Всичко до ключ....