Фирма Energy Construction Company Kft е създадена с цел предоставяне на услуги в областта на комплексните инженерни проучвания, проектиране и строителство. Фирмата има възможност за сътрудничество в горивната и енергийната промишленост, строителството и други сфери.