Като Ranteko Environmental Technologies от 2002 г. компанията предлага съоръжения за сушене и изгаряне на отпадъци, монтаж и пускане в експлоатация на оборудването за сушене, изгаряне и преобразуване на утайките в енергия, особено за организираните индустриални зони, общински и частни компании. Компанията се намира в Истанбул, Турция.

Официална страница: www.ranteko.com