TECHNOTECS Company е производствена инженерна компания, произвеждаща оборудване за най-добрите петролни и газови компании. Работи от 1999 г. и в момента е стабилно развиващо се предприятие. Произведеното оборудване се предлага както като модулен монтаж, така и като отделен технологичен блок за проектите за капитално строителство. Компанията се намира в Уфа, Русия.

Официална страница: www.technotecs.ru