РЕШЕНИЕ за определяне на изпълнител на обществена поръчка

Решение за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет:„Доставка на Биополимерен реагент за дезактивация на 100 тона метални радиоактивни материали(РАМ), чрез използване на нанокавитационни методи“ Отвори...

БААИ готви участие в открит търг

Българска Асоциация в Атомната Индустрия съвместно със свои партньори, готви участие в открит двуетапен тендер с Предмет: Услуга за провеждане на Технико-икономическо обследване на възможностите за производство на водород чрез електролиза в „ЛУКОЙЛ Нефтохим...

Завършена доставка за апаратура за сканиране на големи площи за Росатом с помощта на Технотекс

По молба на РОСАТОМ фирма CS Digital Solutions организира доставката на специализиран скенер за макро сканиране за големи промишлени площи. Доставката бепе завърпена с помошта на Технотекс, Русия, която стана пълноправен член на БААИ. БААИ счита, че такива доставки...

„Фонд за индустриално развитие“ на Министерството на промишлеността и енергетиката на Чувашия предлага нови възможности

Фондът действа като институция за развитие и една от основните й дейности е поддържането на индустриалната и инвестиционната политика в Република Чувашия, както и инициирането, подкрепата и изпълнението на нови инвестиционни проекти. Развиват се ИТ клъстерът,...

Търг за доставка на електродвигатели в АЕЦ „Козлодуй“

БААИ организира контакти между Енергоимпорт Eкспорт ООД и Уралския машиностроителен завод с цел участие в търг за доставка на електродвигатели в АЕЦ „Козлодуй“. БААИ разглежда този контакт като перспективен и постоянен контакт за доставка на различни видове и мощности...