Завод за производство на фотоволтаични панели

Солари ООД съвместно с Испанската национална асоциация на производителите на капиталови стоки (SERCOBE) и Африканската асоциация на енергетиците работят по проект за доставка и пуск в експлоатация на завод за производство на фотоволтаични панели в...

Разработка на софтуер за мониторинг на язовирни стени

БААИ подкрепя Си Ес Диджитъл Салюшънс ООД в контактите с Политехническия Университет на Санкт Петербург с цел разработване на софтуер за мониторинг на язовирни стени по време на тяхната експлоатация и да определяне на критичните режими, които водят до...

Участие в тръжната процедура за строителство на завод за енергийно оползотворяване на битови отпадъци в София

БААИ организира участието на фирма Старт Инженеринг, фирма Рантеко и Микс корпорейшън – България, които възнамеряват да учредят консорциум с цел участие в тръжната процедура за строителство на завод за енергийно оползотворяване на битови отпадъци в София. БААИ се...

Квалифицирани работници за Обединеното Кралство

БААИ, използвайки своите контакти с фирма ВАЛМЕТ, разработва проекти и създава условия за организиране на работни дейности от квалифицирани работници за Обединеното Кралство. Тази възможност може да бъде използвана от членовете на асоциацията за намиране на партньори...